Båtsäsong / Boat season

Båtsäsong / Boat season

-På hotellets parkering för bilar har det under vinterhalvåret varit uppställningsplats för våra båtar. Normalt under vintern tar vi upp båtarna under en kort period för rengöring och service och sedan sjösätter vi dom igen. Den här vintern har varit annorlunda eftersom det inte varit tillåtet att åka ut med båten över huvud taget. Därför har båtarna varit parkerade på land men nu ska det bli ändring. Vi väntar tålmodigt på att restriktionerna ska ändras så att vi åter får åka ut på havet och fiska och dyka från båten.

-In the hotel’s car park, there has been a parking space for our boats during the winter. Normally during the winter we take the boats up for a short period for cleaning and service and then we put them back in the sea again. This winter has been different because it was not allowed to go out with the boat at all. Therefore, the boats have been parked on land but now there will be a change. We are patiently waiting for the restrictions to change so we can go out on the sea again and fish and dive from the boat.

Lämna ett svar