Pandemi / Pandemic

Pandemi / Pandemic

-Ny information har presenterats för 2 dagar sedan som säger att kafeterior och tavernor eventuellt ska få öppna upp 15 april om servering kan erbjudas utomhus. De som inte kan erbjuda servering utomhus kommer inte att få öppna upp 15 april.
Datumet för att öppna Grekland för turister är fastställt till 15 maj.
Kraven för att få komma in i Grekland är att varje resenär har ett negativt covid test som inte är äldre än 72 timmar eller att man har intyg på komplett vaccinering eller att man har intyg på covid antikroppar.
Stickprov på resenärer kommer att utföras på flygplatsen.
Ovanstående gäller för resenärer inom EU och UK.

-New information has been presented 2 days ago which says that cafeterias and taverns may be allowed to open on April 15 if serving can be offered outdoors. Those who cannot offer outdoor serving will not be allowed to open April 15.
The date for opening Greece for tourists is set to May 15.
The requirements for entry into Greece are that each traveler has a negative covid test that is not older than 72 hours or that you have a certificate of complete vaccination or that you have a certificate of covid antibodies.
Sampling of travelers will be performed at the airport.
The above applies for travelers within the EU and the UK.

Christian Souliotis / Hotel Manager

Kommentarer är stängda.