Pandemi / Pandemic

Pandemi / Pandemic

-Greklands regering har nu bestämt att alla turister som har oturen att bli smittade av covid i Grekland kommer att erbjudas gratis sjukvård.
Grekland har även ett avtal med Israel om att ta emot israeliska turister från idag. Detta tack vare deras effektiva vaccineringsprogram. Det förväntas komma ca 10.000 turister per vecka till Grekland.

-The Greek government has now decided that all tourists who are unlucky enough to be infected by covid in Greece will be offered free medical care.
Greece also has an agreement with Israel to receive Israeli tourists from today. This is thanks to their effective vaccination program. About 10,000 tourists a week are expected to come to Greece.

Christian Souliotis / Hotel Manager

Lämna ett svar