Trädgården / Garden

Trädgården / Garden

-Förbättringarna för våra gäster fortsätter framåt. Den stig som leder genom trädgården fram till plan 4 och 5 håller nu på att rustas upp med bättre trappsteg, jämnare ytor. I trappan mellan plan 3 till plan 4 har vi även byggt nya räcken. Stenplattorna som vi lagt kommer från området Ioannina (Karta) som ligger 240 km sydväst från Thessaloniki i Grekland. Det här bergiga området i Grekland är känt för att ha mycket vackra stenar av hög kvalitet i många olika nyanser.
-The improvements for our guests continue to move forward. The path that leads through the garden to level 4 and 5 is now being upgraded with better steps, smoother surfaces. In the stairs from floor 3 to floor 4, we have also built a new railing. The stone slabs we laid come from the Ioannina (Map) area located 240 km southwest of Thessaloniki in Greece. This mountainous area of Greece is known for having very beautiful stones of high quality in many different shades

Christian Souliotis / Hotel Manager

-Hårt arbete gör att man blir mycket hungrig och då behövs det ordentligt med mat. Hemgjorda korvar, fläskarré och grillspett på grillen.
-Hard work makes you very hungry and then you really need food. Homemade sausages, pork tenderloin and skewers on the grill.

-Panorama Apartments egen skyddsgudinna.
-Panorama Apartments’ own goddess of protection.

Kommentarer är stängda.