CleanTalk anti spam

CleanTalk anti spam

-Vi använder programtillägget CleanTalk antispam för att skydda mot Crawlers och spamattacker. Erfarenheten av mjukvaran hitintills är mycket god. Brandväggen är mycket effektiv och vi behöver inte använda captcha. Vi rekommenderar starkt detta verktyg som dessutom är mycket prisvärt.
Sök efter CleanTalk bland WordPress tillägg.

-We use CleanTalk antispam plugin to protect against Crawlers and spam attacks. The experience of the software so far is very good. The firewall is very efficient and we do not need to use captcha at all. We highly recommend this tool which is also very affordable.
Search for CleanTalk among WordPress extensions.

https://cleantalk.org/about