Vattenförsörjning

Vattenförsörjning

Vårt förbättringsarbete som gagnar våra gäster fortsätter. I dag arbetar vi under en klarblå himmel och byter de två vattenbehållarna till solspeglarna på taket. Mycket besvärligt att få upp dem på taket då den ena rymmer 500 liter men nu är dom äntligen på plats. Varmvattenförsörjningen är säkrad inför kommande säsong.

Water supply

Our improvement work that benefits our guests continues. Today we work under a clear blue sky and replace the two water tanks for the sun mirrors on the roof. Very difficult to get them up on the roof as one holds 500 liters but now they are finally in place. The hot water supply is secured for the coming season.

Christian Souliotis
Hotel Manager

Gamla utbytta små vattentankarna / Old replaced small water tanks

Kommentarer är stängda.